Anh Lại Trọng Tình

Anh Lại Trọng Tình, phó giám đốc VTC14 phê phán màn đấu tố, biểu tình cuốc doanh của mấy cái hội CCB, phụ nữ địa phương phản đối 2 cha bên công giáo, ủng hộ formosa là đúng, nhẽ ra phải được nhà nước khen.
Bởi vì, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, không thể quay lại màn đấu tố thời cải cách, những năm 50 thế kỷ trước được.
Phải gạt ngay những cán bộ hội đoàn kém năng lực, quá dốt nát, ra khỏi bộ máy. Họ làm xấu mặt chính quyền quá.
Chứ ai lại xử lý anh nhà báo?

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *