Bài này thầy mình viết trong Tạp Chí Tia Sáng như một phần tóm tắt những thông tin cơ bản về cách chia các thế cungf các thuật ngữ liên quan khi sử dụng họ làm đối tượng nghiên cứu khoa học

Bài này thầy mình viết trong Tạp Chí Tia Sáng như một phần tóm tắt những thông tin cơ bản về cách chia các thế cungf các thuật ngữ liên quan khi sử dụng họ làm đối tượng nghiên cứu khoa học.
Một trong những băn khoăn lớn nhất của mình từ hồi biết về khái niệm “thế hệ” này là cơ sở phân chia của nó không tương thích với các thế hệ Việt hiện tại bởi những đặc thù về chính trị, kinh tế, xã hội cũng như các giá trị về văn hoá không hề có điểm tương đồng. Chính vì thế, nếu đem tên gọi vốn được đặt theo đặc điểm phân loại của nước ngoài về đặt cho các thế hệ ở nước mình – e chừng có vẻ không phù hợp lắm –> vì vậy, nếu phân tích nghiên cứu dựa trên nền tảng phân chia đó, khả năng cao là kết quả sẽ không mang tính khái quát như mong đợi.
Vì thế mình rất tò mò: không biết hiện tại ở Việt Nam đã có ai hoặc tài liệu nào tìm cách phân chia thế hệ theo đúng đặc thù của người Việt chưa? Và nếu có thì dựa trên cơ sở nào nhỉ?!

24 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *