Cách nghĩ tốt

Cách nghĩ tốt, hành xử tốt chỉ khiến mỗi bản thân có giá trị, có cốt cách. Đừng nghĩ mình không cần mà người khác phải cần mình. Thứ theo mình mãi mãi trong cs này, sự thật không hề là tiền bạc, mà nó là nhân cách, là những thứ mình đã hành xử tử tế hay thiếu tử tế với xung quanh mình khiến mình có giá trị hay không có giá trị trong mắt người khác.
Ngày đầu cho một bầu trời mới. Vừa đến, được sắp ngay một nơi ở rất riêng tư, số tủ thật đẹp, khởi đầu bằng sự “ưu ái” quá. 1h pump, cơ bắp lại trở về sau vài tuần bỏ phí. Đây là chỗ ở của mình ❤️.

47 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *