Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất giúp sự phát triển của trẻ được toàn diện hơn. Tất cả các bà mẹ đều có chung mong muốn con sẽ được cung cấp đầy đủ nguồn dưỡng chất thiết yếu trong những năm tháng đầu đời.Thế nhưng, phụ nữ hiện đại khác với phụ nữ