Cộng hòa xhcn Việt nam

Cộng hòa xhcn Việt nam
Độc lập-Tu do-Hanh phúc
TP HCT ngày 1 tháng 6
ĐƠN XIN XIN LỖI
Kính gởi: các đồng chí bắt giam oan thảo dân tui gần 20 năm
Nay theo quy định mới của bộ tư pháp. Thảo dân làm đơn này khẩn thiết đề nghị đ… mẹ các quý đồng chí đến xin lỗi tui.
Kính đề nghị các đ.c cho biết ngày giờ cụ thể để thảo dân mang dao búa đến nhận lời xin lỗi cho đảm bảo tính lịch sự.
Đ… mẹ quý đồng chí trân trọng cảm ơn!
Kính đơn!
Đã ký
Huỳnh Văn Nén Không Nổi.

19 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *