Đây không phải chuyện lạ

Đây không phải chuyện lạ. Là điều tất yếu , là sản phẩm của giáo dục Việt Nam hàng thiệt. Nghèo đói bất công , sản phẩm của chế độ xã hội tạo ra những đứa trẻ lúc nào cũng chỉ biết tức giận và đập phá. Trách nhiệm của một xã hội vô cảm , tham nhũng , hủ bại về đạo đức lối sống
“Đây là hành vi rất côn đồ, là chuyện lạ ở thành phố chúng ta, nên ban giám đốc và lãnh đạo TP Đà Nẵng chỉ đạo xác minh nhanh, tập trung toàn lực lượng liên quan trên tinh thần anh em vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng đưa các đối tượng về quy án”- Đại tá Trần Mưu cho biết

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *