[Guided Learning Hours: Busted]

[Guided Learning Hours: Busted]
Học bao nhiêu giờ thì lên được trình độ tiếng Anh thành thạo?
Một số người sẽ không ngần ngại trả lời: “Thành thạo tức là C1. Theo Đại học Cambridge, để đạt C1 cần 700-800 giờ học. Tức là chỉ cần mỗi ngày học đều đặn 1 tiếng, trong vòng 2-3 năm sẽ đạt trình độ thành thạo.”
Hiển nhiên không bao giờ dễ dàng như thế. Cả người học và người dạy lâu năm đều biết.
“Người ta” đã “vô tình” bỏ qua 1 chi tiết quan trọng: 700 – 800 giờ ở đây là GIỜ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN (Guided Learning Hours – GLH) chứ không phải chỉ là giờ học.
Có điều, nhiều lần mình muốn phản biện cho đến nơi đến chốn mấy cái phát ngôn ngớ ngẩn kia nhưng lại chưa biết GLH là gì. Cho đến hôm kia đọc được tài liệu của Chính phủ Anh, đã túm được cái đuôi :3
1. Học có hướng dẫn (Guided Learning – GL) là gì?
“Học có hướng dẫn” là việc một người học được dạy, hướng dẫn, hoặc tham gia vào chương trình giáo dục hoặc huấn luyện dưới sự hướng dẫn hoặc giám sát trực tiếp (immediate guidance or supervision) của giảng viên, giám sát viên, giáo viên riêng hoặc những người cung cấp dịch vụ giáo dục hoặc đào tạo khác. (Ofqual, 2016)
2. Hướng dẫn hoặc giám sát trực tiếp là gì?
Là sự hướng dẫn hoặc giám sát của giảng viên, giám sát viên, giáo viên riêng hoặc những người cung cấp dịch vụ giáo dục hoặc đào tạo khác:
(1) với sự hiện diện đồng thời “bằng xương bằng thịt” của người giám sát và người học.
hoặc
(2) từ xa, thông qua các phương tiện điện tử. (Ofqual, 2016)
3. Có những hình thức Học có hướng dẫn nào?
Những hoạt động dưới đây được tính là GL (SFEDI Awards, 2015)
– Học trên lớp do giảng viên, giám sát viên, hoặc giáo viên riêng giám sát (bất kể lớp học dạng 1-1 hoặc theo nhóm)
– Các kì thi/đánh giá có giám sát viên hoặc giám thị.
– Buổi giới thiệu nhập học bắt buộc (induction) được yêu cầu trong chỉ định của bằng cấp đó (specifications)
– Các buổi luyện tập kĩ năng trong điều kiện giả lập, và người học được giám sát và đánh giá ngay trong khi tiến hành giả lập.
– Các buổi giảng dạy hoặc gặp mặt trực tiếp giữa người học và giáo viên, giảng viên trong thời gian thực (bao gồm cả giảng dạy trực tuyến)
– Các buổi luyện tập qua công việc dưới sự giám sát của người có trình độ cao hơn học viên.
– Đánh giá trực tuyến dưới sự giám sát của giảng viên, giám sát viên, hoặc giáo viên riêng trong thời gian thực.
4. Những hình thức học nào không phải là Học có hướng dẫn?
Theo SFEDI Awards, những hoạt động dưới đây không được tính là GL:
– Dự án nghiên cứu mà người học thực hiện độc lập và viết báo cáo mà không có sự giám sát.
– Các buổi luyện tập kĩ năng ở những nơi học tập hoặc làm việc mà trong đó người học phải tự chứng minh việc đã tập luyện (không có sự xác nhận của giảng viên, giáo viên hay giám sát viên)
– Việc hoàn thành và đánh giá bài tập, trong đó người học thu thập các bằng chứng về kĩ năng và kiến thức của mình một cách độc lập, không có sự giám sát.
– Đánh giá trực tuyến mà không có sự giám sát và người học có thể truy cập bài kiểm tra bất trực tuyến bất cứ lúc nào.
– Xem các đọan video hoặc webinar đã được ghi hình từ trước.
Như vậy, các hình thức học không có sự giám sát của giáo viên, kể cả học trực tuyến qua video như các chương trình của Coursera, đều không được coi là Học có hướng dẫn.
5. Giờ học có hướng dẫn (GLH) đơn giản là số giờ người học dành cho những hoạt động “Học có hướng dẫn” (GL).
GLH là một trong những biểu số Thông tin về quy mô của bằng cấp, biểu hiện ở lượng thời gian tiêu biểu mà người học cần tiêu tốn để đạt được bằng cấp đó. Luật pháp Vương quốc Anh yêu cầu mọi tổ chức có thẩm quyền cấp văn bằng chỉ định và cung cấp Thông tin quy mô bằng cấp (trong đó có GLH). Ofqual giữ trách nhiệm công bố các thông tin này. (Ofqual, 2016)
6. Số giờ học để đạt trình độ C1 tính theo GLH
ALTE, Hiệp hội các đơn vị khảo thí ngôn ngữ ở Châu Âu (mà Đại học Cambridge là một thành viên) ước tính rằng cần 700 đến 800 GLH để đạt trình độ C1. (University of Cambridge, 2013)
Có 2 điểm cần chú ý:
– Đây là con số ước tính và chỉ mang tính hướng dẫn. Con số thực phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm: nền tảng học ngôn ngữ, cường độ học tập, tuổi tác, lượng học tập và tiếp xúc với tiếng Anh ngoài thời gian trên lớp học.
– GLH là con số được gán cho một lộ trình học tập bài bản trong một tổ chức giáo dục để lấy được một bằng cấp chứng minh năng lực. GLH chỉ có giá trị khi hoạt động cụ thể trong GL được chuẩn hóa (có kiểm soát chất lượng, có đủ nguồn lực về con người và vật, có lộ trình bài bản, v.v.)
Khi người ta dùng con số 700 GLH như ở trên kia, họ đang đánh tráo các khái niệm. Một đằng là học có hướng dẫn và môi trường chuẩn hóa, một đằng là học chả theo lộ trình gì cả cũng tính như học.
Túm lại, sau này nghe thấy ai bảo chỉ cần 350 giờ (tự) học là lên B1, 700 giờ (tự) học là lên C1, các bác cứ chốt dư này cho em: “Làm gì có cái mùa xuân đó.” :v
Bonus:
Năm 2015, GLH thuần túy đã bị thay thế bởi Total Qualification Time (TQT) khi mô tả Thông tin quy mô bằng cấp. TQT bao gồm cả thời gian học có hướng dẫn lẫn thời gian học không có hướng dẫn. Ví dụ, để lấy một văn bằng của chương trình master 12 tháng ở Anh cần TQT là 1800 giờ, trong đó số GLH chiếm khoảng 1/4, còn lại là thời gian tự học.
Tài liệu tham khảo
Desveaux, S. (2013, July 17). Guided learning hours. Retrieved from Cambridge English Website: https://support.cambridgeenglish.org/…/202838506-Guided-lea…
Ofqual. (2016). General Conditions of Recognition. London: Ofqual.
SFEDI Awards. (2015). A Guide to Total Qualification Time. Durham: SFEDI Awards.
University of Cambridge. (2013). Introductory Guide to the Common European Framework of Reference (CEFR) for English Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.
See Translation

16 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *