Hàng đang vận chuyển về HN khách buôn ơi em sỉ ốp 1x hiu hiu e bao giá toàn hệ mặt trời luôn

Hàng đang vận chuyển về HN khách buôn ơi em sỉ ốp 1x hiu hiu e bao giá toàn hệ mặt trời luôn
Lẻ đồng giá #29k/1 ốp ahihi cam kêt k ai rẻ hơn em đâu
Em nhắc lại để các bạn đừng hỏi thừa
Tất cả các mẫu đều đủ các dòng ip từ
5-5s-6-6s-6pl
Đều là nhựa dẻo in chất liệu tốt in 3d

47 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *