Hôm trước ngồi với một số bạn của bạn là an ninh và giáo viên

Hôm trước ngồi với một số bạn của bạn là an ninh và giáo viên. Ông bạn nhà giáo đố là chó và cừu thì tiếng Pháp giống nhau không. Mình bảo Ok giống nhau. Hoá ra ông ý vừa quý vừa ghét mình vì đơn giản là mình sống thật nhưng ông ý thì hơi kỳ thị tôn giáo mình. Cũng chẳng sao. Sống không để ai thiệt và sửa chữa cho tốt hơn. Chứ nếu mình là bản copy sẵn đẹp từ đầu thì cũng có vẻ như vô giá trị. Dù sao không phải tôi không nghe không biết. Nhưng nghe xong tôi biết vậy mà cố gắng hơn thôi. Còn đường tôi tôi sống và làm. Và đi, tất nhiên là vậy. Cảm ơn ông bạn nhà giáo nhắc nhở tôi. Nhưng tôi không phải thích làm gì làm bừa đâu. Trước thì có thể còn chưa hiểu. Giờ thì chẳng ai làm gì được tôi nếu tôi khi nhìn nhận đâu là sai hay đúng để đi làm thì tôi chỉ chọn cái đúng. Ông thì kém tôi hai tuổi nhưng cái giá trả cho sự điên rồ thì không phải ai cũng hiểu và biết chấp nhận. Đây là lần cuối tôi tự sự trên các trang của tôi. Còn yêu thì cứ yêu.
Và ông bạn muốn tôi sống kiểu trước đây hay kiểu nghĩ không ai biết thì cứ làm gì thì làm thì tôi không làm được.
Ông vốn như cây tùng cây bách. Nhưng bạn bè thì chấp nhận cả cái xấu của nhau vì hiểu nhau. Nhưng để nói vào nói ra thì chẳng có gì tròn như vẽ đồ hoạ mà in ra. Nên đừng nghĩ vì ông và anh em nói thì khi tôi theo là tôi tròn được. Tròn méo do tôi hiểu Ngài dạy và xét mình dưới ánh sáng Lời Chúa. Nếu đúng thì làm thôi. Còn lại thì hôm nay là hết mọi tự sự nha.❤️❤️❤️

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *