Sự thực là con lãnh đạo cộng sản thời đó đều tòng quân

Sự thực là con lãnh đạo cộng sản thời đó đều tòng quân. Như con của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giap hay Võ Văn Kiệt, Hoàng anh họ có những người con hi sinh trong chiến tranh. Việc tranh luận một bộ phim mẽo làm về đề tài chiến tranh Việt Nam đế cho khách quan, thực sự là khác nào bảo lên giời, chính quyền Mỹ không bao giờ muốn thừa nhận họ đã xâm lược Việt Nam.

6 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *