Thực dân kiểu mới

Thực dân kiểu mới.
Trong thời gian gần đây, Trung Cộng đã khuyến khích dân của chúng ra sinh sống và làm ăn khắp nơi trên thế giới như là một hình thức “thực dân mới” tuy âm thầm nhưng nếu nhìn kỹ thì quả là tai hại không ít cho toàn thể thế giới.
Trước tiên, ta hãy nhìn ba nước gần Trung Cộng nhất là Việt Nam, Lào và Cam Pu Chia. Ở những nước này, dân Tàu đã thành lập giống như là những “đặc khu” riêng biệt mà người bản địa không vào được. Ở những nơi này, chúng mở cửa hàng, trường học và giao dịch với nhau chỉ bằng tiếng Hoa mà thôi. Thậm chí những tên du côn Tàu đánh dân Việt Nam như ở tại Hà Tĩnh thì công an Cộng Sản Việt Nam chỉ biết nhìn chứ không dám làm gì mặc dù công an Cộng Sản Việt Nam là những tên rất là ác với dân Việt của mình.
Xa hơn chút nữa là những nước ở Nam Mỹ. Tại những nơi này, chúng đã cho dân Tàu đến làm ăn sinh sống càng lúc càng nhều hơn. Sắp tới đây, chúng sẽ có một hợp đồng đào con sông đào cắt ngang nước Nicaragua nối Thái Bình Dương với Đại Tây Dương hòng cạnh tranh với con sông đào Panama ở Trung Mỹ.
Nhưng nhiều nhất, đông đảo nhất và quy mô nhất là làn sóng di dân của người Hoa đến châu Phi, một đại lục vẫn còn nhiều nghèo đói. Tại nơi này, đàn ông và đàn bà người Hoa đã lấy vợ hoặc chồng là người bản địa. Kết quả, khắp nơi ở châu Phi những thế hệ con lai giữa người Hoa và người châu Phi nhiều vô số kể. Nổi cộm nhất gần đây là vụ người Hoa đã “đào trộm vàng” tại Ghana. Việc làm này đã làm cho người dân Ghana căm phẫn và đang có làn sóng nhiều người Ghana đòi trục xuất người Hoa ra khỏi Ghana.
Rõ ràng việc người Hoa di cư ra ngoại quốc sinh sống càng ngày càng nhiều là một chủ trương chính sách của Trung Cộng. Đây mới chính là một điều đáng lo ngại cho thế giới. Đây mới chính là “thực dân mới” mà nhà cầm quyền Trung Cộng đang chủ tâm thi hành trên toàn thế giới.
Nguy hiểm làm sao!
Phi Vũ

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *