TƯƠNG LAI THUỘC VỀ BẠN

TƯƠNG LAI THUỘC VỀ BẠN!!!
Tương lai được tạo ra thông qua những suy nghĩ, lời nói và hành động trong quá khứ.
Tương lai chính là quả mà ta gặt được từ hạt giống chúng ta đã gieo trong quá khứ, bất kể đó là hạt giống tốt hay hạt giống xấu. Mỗi một suy nghĩ xuất hiện liên tục, mỗi một lời chúng ta nói ra và mỗi hành động chúng ta thực hiện đều là một hạt giống được gieo xuống, và chúng ta sẽ gặt được quả của chúng trong tương lai.
Để tạo ra một tương lai tốt đẹp, hãy tạo ra thật nhiều những suy nghĩ tốt đẹp và tích cực, nói những điều tốt đẹp và tử tế, thực hiện những hành động xuất phát từ ý muốn tốt đẹp… càng nhiều càng tốt.
Tương lai của bạn phụ thuộc vào điều đó.
❤ ❤ ❤ ❤ BẠN CÓ TIN ĐIỀU ĐÓ? ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
See Translation

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *