122

122.
NGẪM…
(Hồ Thanh Vân)
Người ta du lịch đó đây
Mình tôi cô lạnh… đếm ngày dần qua
Người ta váy áo như hoa
Bà Nà, Đại Nội, Sa Pa, Vũng Tàu…
Dập dìu biển cả, non cao
Danh lam thắng cảnh lòng nào vui say
Héo hon trăng lẻ ai hay
Ngẫm đời sao chạnh … buồn này người ơi!??…
4/7/2017
Hồ Thanh Vân.
See Translation