15/8/2017 đến 22/8/2017 Dzungart có triển lãm ảnh ở Hội An nhân dịp 15 năm giao lưu văn hóa HA

15/8/2017 đến 22/8/2017 Dzungart có triển lãm ảnh ở Hội An nhân dịp 15 năm giao lưu văn hóa HA- Nhật Bản.
Báo sớm để các bạn có định đi chơi HA thì nhịn lại chút, đi vào đúng dịp triển lãm thì còn gì bằng. Sẽ rất vui 😀
Nhẽ chưa báo sớm vậy đâu, nhưng ko báo lúc ấy lại tủm tỉm “tiếc quá, vừa đi về xong”.
Nháy phát để lại nghe… “tiếc quá…” 😀