Month: March 2017

Phải tự bảo vệ mình

Phải tự bảo vệ mình, bảo vệ con mình tránh khỏi đại dịch ung thư ở Việt Nam trong 10-20 năm tới. Mong bạn bè, người thân của mình sẽ là người tiêu dùng thông minh và tránh những thực phẩm độc hại… ĐỪNG BAO GIỜ nghĩ rằng ăn ít không sao. Trước đây, thời