Ai bảo giới trẻ không quan tâm đến Bảo hiểm nhân thọ

1 1 1 1 1  
Ai bảo giới trẻ không quan tâm đến Bảo hiểm nhân thọ ? … kết quả cuộc thử nghiệm của mình là đó là một nhận định hoàn toàn sai …Họ quan tâm, nhưng họ chưa được biết và hiểu mà thôi. Và cũng như những người khác, có lẽ vì những yếu tố không tốt đã tạo cho họ những cái nhìn thiếu thiện cảm về cái sản phẩm mang tính nhân văn như Bảo hiểm nhân thọ nên càng làm họ không quan tâm … Nhưng hãy thử bước ra một cái khuôn mẫu sẵn có, bước ra khỏi cái không gian và những suy nghĩ định kiến. Hãy thử tìm hiểu về Bảo hiểm để có thêm kiến thức cho cuộc sống …chỉ đơn giản thế thôi .
Một chút suy nghĩ sau 2 buổi trò chuyện với các bạn trẻ về bảo hiểm nhân thọ … thật đầy cảm xúc.