” Anh ơi

” Anh ơi, thứ 2 chụp cho em nhé. Ok e
Anh ơi, thứ 2 em không kịp tiến độ thứ 3 anh chụp cho em nhé. Ok e
Anh ơi, chiều thứ 3 đội quay không kịp tiến độ, thứ 4 a chụp cho e nhé . Em hoãn lịch nhiều quá, thứ 4 a bận cả ngày rồi . Ô thế ạ, để em cố tìm tìm người khác cho được việc của em ạ … ”
Cạn cmn lời, dường như tính chuyên nghiệp trong công việc của một số người nó là con số 0 tròn trĩnh vậy