Bạn tui đấy

Bạn tui đấy
Chi dâu bi huyết trắng mua 1lt phụ khoa về đặt. Mới đặt hết 5ken thì cô e chồng qua chơi.Thây thuốc tốt chị dâu tư vấn bảo e chồng mua thuốc pk về đặt để vệ sinh và trùng tu lại cô bé thì cô e ko tin cứ bảo e ko bị gì của e sạch sẽ lắm nhưng rồi cũng xin 5ken về dùng thử.Đăt tới kén thứ 3thi nó đẩy ra vậy đó.Chi dâu hỏi mãi mới chụp cho xem vì ngại.Giờ mới tin thuốc pk họ nguyễn tốt thật.
Ai quan tâm thì ib cho e nha
0982303808