Bấy lâu cụm từ ” Làm giàu không khó ” được tung hô trong làn sóng khởi nhiệp làm lu mờ câu ” Thoát nghèo không dễ”

Bấy lâu cụm từ ” Làm giàu không khó ” được tung hô trong làn sóng khởi nhiệp làm lu mờ câu ” Thoát nghèo không dễ”
Ghé thăm trại lợn của bố con Đinh văn Bắc- Đinh Mạnh Dần : Từ hơn ngàn con lợn tạ, bán dần giờ còn dưới 100 con , lỗ nhẹ nhàng 2 tỷ nhưng vẫn quyết bám nghề , cân đối lại đầu ra, không trông chờ vào Trung Quốc , kì vọng giai đoạn tết giá lợn hơi lên hơn gấp đôi.
Tội nghiệp, bà con thiếu định hướng , thiếu thông tin, ham làm giàu. Còn có cả tin đồn có người tự tử do nuôi lợn. Cac cấp chính quyền với bộ máy truyền thông khổng lồ, với nhiều viện nghiên cứu đâu cả rùi ? hãy giúp nông dân ???