Bi hài quy định ‘nhà có người chết báo trước 3 ngày’

Bi hài quy định ‘nhà có người chết báo trước 3 ngày’
Nhà có người chết, hay bị tai nạn phải báo trước ba ngày, ốm đau cũng phải lên lịch trước mới được nghỉ… là những quy định vô lý khiến 6.000 công nhân ở Thanh Hóa đình công.