Buôn có bạn

Buôn có bạn, bán có phường – các cụ nói rồi. Cạnh tranh tốt nhất là hãy tự làm sản phẩm của mình tốt lên, hơn là việc dìm sản phẩm của người khác xuống. Hơn 10 năm làm cái công việc gọi là “truyền thông”, từ cái thời “manh nha” đến giờ, mình nghiệm ra rằng, chỉ khi bạn thực sự chú tâm và làm tốt nhất công việc của mình một cách sáng tạo, trách nhiệm và chân thành, tôn trọng các “đối thủ” và học hỏi lẫn nhau, thì mới thành công và bền vững. Mọi cách làm “chụp giật”, “nói xấu”, “cướp mối” của nhau,…. chỉ là những hành động của người không có tư duy kinh doanh, cũng như đó là cách làm nông nổi, trẻ con và sẽ không bao giờ thành công.
Tự nhiên đọc được FB một bạn than phiền vì bị “đối thủ” chơi xấu nên cảm hứng thốt ra vài lời. Bạn yên tâm, những người làm như thế, sẽ không bền vững đâu. Hãy cứ làm tốt nhất phần việc của mình!