các bạn đang dùng Vietcombank chú ý

các bạn đang dùng Vietcombank chú ý; từ 10/5 trách nhiêm bảo mật thuộc về khách hàng tức là bạn với quy định “nghĩa vụ bảo mật”….
Theo chuyên gia Nguyễn Hồng Văn “Chỉ cần 2 khái niệm “virus” và “mạng LAN” được Vietcombank đưa ra trong nội dung Nghĩa vụ bảo mật của khách hàng cũng đã làm khó rất nhiều cho người dùng. Bởi lẽ, đa số người dùng không biết mã độc là gì, mạng LAN là mạng như thế nào, họ chỉ biết mạng mình dùng có kết nối Internet hay không và việc ngân hàng yêu cầu người dùng phải xác định mạng đó có bị kiểm soát hay không thì lại càng bất khả thi….”
Cách bảo mật tốt nhất là chuyển hết tiền từ VCB sang… ngân hàng khác 🙂