Các bạn DLV thường nói “Không thích thì cút ra nước ngoài mà sống”

Các bạn DLV thường nói “Không thích thì cút ra nước ngoài mà sống”.
Nay gia đình người bị cắt cổ trong đồn công an (Anh Nguyễn Hữu Tấn) muốn được ra nước ngoài cả gia đình, vậy mong các bạn cùng hiệp thông ký tên gởi lên Đại Sứ Quán Hoa Kỳ về việc này để cho nguyện vọng của gia đình anh ấy được thành sự thật.
Nếu được như vậy, thì từ nay trở đi mình mới tin luận điệu “không thích thì cút ra nước ngoài mà sống” của các cậu là thực tâm.
Chứ nếu không làm được việc đơn giản này thì chứng tỏ các cậu chỉ là con vẹt nói láo mà thôi.
Các cậu có thể cùng hiệp thông ký tên gởi lên Đại sứ quán Hoa Kỳ (về vấn đề trên), hoặc cùng chúng tôi tham gia ký tên vào thỉnh nguyện thư đến Nhà Trắng tại địa chỉ sau:
https://petitions.whitehouse.gov/…/freedom-nguyen-huu-tan-f…
#FreedomForNguyenHuuTanFamily