Các bạn hỏi tôi dùng điện thoại gì quay clip chạy dưới mưa không sợ hỏng

Các bạn hỏi tôi dùng điện thoại gì quay clip chạy dưới mưa không sợ hỏng?
Điện thoại nào cũng được, chỉ cần “mặc áo mưa” cho nó là ok nhá.
Dùng túi zipper này nừa gọn nhẹ, vừa kín nước, mưa to mấy cũng ko sợ, và lại rất rẻ.
See Translation