CÂU CHUYỆN VỀ ĐÀN KIẾN

CÂU CHUYỆN VỀ ĐÀN KIẾN
Một năm, trời làm mưa
Nước ngập tràn thành phố
Muôn loài đi tránh lũ
Riêng đàn kiến thì không
Chúng ở lại đến cùng
Bảo vệ đàn con nhỏ
Cùng nhau di chuyển tổ
Lên những gò đất cao
Nhưng vẫn không thể nào
Ngăn được cơn nước dữ
Lúc bấy giờ kiến chúa
Ra lệnh cho cả đàn
Hãy xắp lại thành hàng
Chuyển con ra khỏi tổ
Một đội khác cảm tử
Nhảy xuống nước kết bè
Chúng lấy thân chở che
Cho cả đàn khỏi ướt
Và nương theo dòng nước
Cập bến bờ bình yên…
Từ câu chuyện kể trên
Ta học từ đàn kiến
Sức mạnh của đoàn kết
Đức dũng cảm, hy sinh
Khi tất cả chúng mình
Cùng chung lòng, chung sức
Biết yêu thương, đùm bọc
Thì khó nào cũng qua