Chân Thiện Nhẫn là chân lý bất biến

Chân Thiện Nhẫn là chân lý bất biến
Khổ nhục là nước sạch tẩy tịnh thân tâm
Thiền định như dòng suối mát
Chân tướng: ngọn đuốc soi đường
Phát chính niệm là thanh lọc muôn nơi
Hướng nội Pháp bảo buông chấp
Tam giới thùng thuốc nhuộm hiểm ác
Con người là trung tâm
Pháp Luân Công phổ độ chúng sinh
Pháp Luân Công nguyên lý chỉ đạo tu lên cao tầng (cảnh giới cao)
Đại Pháp – Thế Giới Pháp Luân
Nguyện theo Thầy trở về Thiên Quốc
Người không tin Thần Phật, người tự chuốc vạ
Người không tín ngưỡng Phật, người sẽ vô thần
Vô Thần sẽ coi thường trời đất, coi thường luân thường đạo lý
Vô thần khiến bản ngã, bản sự ai ai cũng tự phình to
Vô Thần thì Thần không quản, yêu ma sẽ tóm gáy
Vô Thần thì khắc quỷ ma sẽ dẫn lối và người bị bắt cóc
Người bị chúng ác chiếm thân xác, người biết bấu víu vào đâu
Rượu là quỷ ma đưa lên chỉ cho người, hình xăm, tóc nhuộm màu là ma quỷ dụ khị chuốc cho người
Tùy kỳ tự nhiên người quên mất, người đang đứng trước hiểm nguy người không biết
Người không tin vào Thánh hiền, Thần Phật, thì Thần Phật vô phương trợ giúp
Chân tướng bức hại mổ cắp nội tạng người tu Chân Thiện Nhẫn
Thế sự dành dành, người còn chưa chịu minh bạch
Tham danh, hám lợi, ưa an nhàn, sợ khổ nhọc
Nhân loại đâu đâu cũng muốn mình trở thành trung tâm,
Đâu đâu cũng mong muốn hơn người, mở mày mở mặt
Chỉ mong hưởng thụ, quên mất luân hồi.
Nhân loại chính là trung tâm, nhân loại hỡi có biết?
Có một loại hơn thua mà người dường quên mất
Đó chính là phép so từ tâm tới tâm, trái tim nhân từ khoan hậu
Chân Thiện Nhẫn là trường tồn bất biến,
Có một loại hơn thua mà con người đang đánh mất
Đó chính là người càng không muốn nghe nhất 2 chữ “đạo đức”
Có một loại hơn thua mà con người đang mất – Nhân, Lễ, Nghĩa, Tín, Đức
Đánh mất rồi, người có biết người sẽ đi về đâu tá túc…!
Người viết: Tâm Nguyễn
Đồng Nai 03-04-2017