Chào tháng 8 âm lịch

Chào tháng 8 âm lịch. Tháng của bao nhiêu sự biến đổi và trông chờ.
Tháng của các đầu mục công việc mới và dự án mới.
Thay đổi để tìm ra cái mới hơn, phù hợp và đẹp hơn.
Demo cho bộ ảnh mới vào ngày đầu tiên của tháng mới.
Đẹp xuất sắc. Cứ thế mà tiến thôi.
Photo: Hoàng Trần
Stylist: Ti Ak
Make up: Oanh.
Trợ lý: Nguyễn Tiến
Model: Hoàng Yến
Custome: #topshop
Accessories: #katiebyt