Chuyện giờ mới kể

Chuyện giờ mới kể
Hôm qua về muộn, thấy 1 túi nilon màu đen để gọn ở cửa nhà. giật mình tưởng túi rác, cầm lên định vứt đi thì thấy bên trong là rau ngót. Mình biết ai có ý tốt cho mình đây. Chờ hết ngày hôm nay xem ai gọi điện thông báo để rau ở cửa cho mình mà không thấy.
Vậy ai là tác giả của cái túi rau mau mau xuất hiện để mình có nhời cảm ơn ạ.
Rau rất ngon mềm và thơm nữa. Mặc dù không biết cho hay hối lộ cũng xin cảm ơn chủ nhân túi rau ạ.