Có những việc

Có những việc, có những nỗi buồn của bản thân, của gđ và của bạn bè không thể chia sẻ.Dẫu biết chia sẻ nhẹ sẽ bớt đi phần nào…
Dù sao đi nữa thì cũng mong ai đó hãy mạnh mẽ,hãy nghĩ về ngày mai, nghĩ về những điều tốt đẹp hơn để có thêm động lực và niềm vui trong cs này.
Hãy nhìn Bin và hãy cười như Bin nhé! Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua!!!!
Yêu thương đong đầy!!!
See Translation