Coming together is a beginning

Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
Đến với nhau là một sự khởi đầu; Giữ cùng nhau là tiến bộ; Làm việc cùng nhau là thành công
Henry Ford
Thank you UDG and Dancenter for everything
#JohnHuyTran
#UDGVietnam
#Truedancer
#kastyleteam
http://thegioivanhoa.net/john-huy-tran-dam-cuoi-van-dang-na…
http://giaidieuxanh.vn/…/john-huy-tran-va-nhung-du-an-tam-c…
http://m.newsen.vn/…/john-huy-tran-va-nhung-du-an-tam-co-cu…
http://thebox.net.vn/…/john-huy-tran-va-nhung-du-tam-co-cua…
https://stardaily.vn/john-huy-tran-neu-ban-muon-di-nhanh-d…/
http://vietdaily.vn/…/john-huy-tran-tu-choi-neu-duoc-moi-do…
http://dailysao.com/…/john-huy-tran-va-nhung-du-tam-co-cua-…
http://thethaongaynay.vn/…/john-huy-tran-dam-cuoi-van-dang-…
http://2saigon.vn/…/john-huy-tran-bat-mi-nhung-du-an-tam-co…