Con

Con .
Ga đông người Mẹ cẩn thận lạc mất m đ con nge Mẹ .
Mẹ ưh .
Mẹ mắc bồng em 2 đ nhớ nắm tay nhau nhìn và đi theo Mẹ nhé .
Chốc chốc 2 đ quay lại hỏi Mẹ ơi mẹ nặng k để con xách đồ phụ mẹ nhé .
Em Yumi nge 2 chị nói vậy nhanh miệng nói .
Mẹ để con xuống đi cho mẹ khỏi mỏi tay hi..
Các con thật đáng yêu …. đáng thương …nay Bt lo lắng cho nhau và Bt thương Mẹ nhiều hơn rồi đó …
Mãi yêu thương và lo lắng cho nhau vậy nhé các con yêu của Mẹ … yêu thương các con thật nhiều …