Cuộc sống này phần lớn là những sự lựa chọn

Cuộc sống này phần lớn là những sự lựa chọn.
Hồi trẻ hơn lúc này, vì bây giờ vẫn trẻ, tôi không tin, rất ngông nghênh rằng mình có thể ôm hết mọi thứ trên đời. Thế rồi thời gian và trải nghiệm chứng minh, một ngày của bạn chỉ có 24 giờ và khả năng của mỗi người cũng chỉ có hạn, chẳng ai có thể phân thân để làm tốt tất cả mọi việc.
Bạn bè lựa chọn bằng cấp, học bổng, điểm số. Tôi lựa chọn kinh nghiệm và kĩ năng. Tương lai của mỗi người sẽ khác, ngành nghề nào cũng có sự vất vả – vinh quang. Lựa chọn điều gì là do mỗi người, đi tới cuối cùng hay không mới chính là bản lĩnh!
#studyhard #workharder