Đang thắc mắc

Đang thắc mắc … hôm qua mọi người nháo nhào vụ đám cưới “Hoạ Mi” …chỉ vì một status của bác Quang Dung Nguyen … các bạn phóng viên thì sốt vó… không biết lý do tại sao ?… T nói 2 năm nữa mới cưới mà …
Mình thì chỉ suy đoán là bác ấy ngoài MT còn có một người bạn là CR18 … không biết đúng không nhưng mỗi năm thường vào thời gian này có một ngày hội của các đạo diễn …và kết thúc bằng một đêm không say không về …Hôm bữa là thấy cô Kỳ giới thiệu cái quảng cáo du lịch Việt cũng có 2 cái quảng cáo 2 bên của bạn ấy nữa… chẳng lẽ lại là cùng một chương trình … nhiều khi con mắt làm nghề hơi bị phiến diện nhỉ