đó đây – nắng mưa

đó đây – nắng mưa
đó đây, cùng một khoảng trời
bên mưa – bên nắng,
bên đời – vẫn riêng
đây một nửa, vẫn làm duyên
đó một nửa, vẫn nửa nhìn xa xăm
nắng mưa cũng một khoảng trời
bên đây – bên đó
bên đời – quạnh hiu
nắng xua một chút sương chiều
mưa đem thương nhớ, buồn thiu … đợi chờ …
để rồi, đêm dệt dòng mơ
theo ngày nắng đến, nỗi chờ dài thêm
giấc mơ dịu ngọt …êm đềm
dìu nhau vào mộng để đêm bớt dài
Thu Hằng – Phi Vũ
Năm 2009