ĐÔ

ĐÔ… VỀ. ( * )
Dang ngọc ai tìm đến dọc ngang.
Sàng Quan (**) ngóc ngách bởi san quàng.
Lảng tờ ngớ ngọng như lờ tảng.
Hang vét âm thầm tưởng hét vang.
Mệ lắt leo đau… Sầu mắt lệ.
Màng nơ chõi nhịp… Bước mơ nàng.
Đến bò cũng đợi con đò bến.
Khang tách qua thuyền lữ khách tang.
Sáng… 21.5.2017
Hùng Minh Trần
( Bài HỌA )
(*)…Dollars….
(**)..Quan sàng xê(*)
&%&%&%
VÔ ĐỀ
Đang nghèo ái lại bước đèo ngang
Sàng quẹo chân đi ngấm sẹo quàng
Tảng đá duyên đau sầu đả táng
Hoa vàng nghĩa úa tủi hòa vang
Bậu lê gót bước mi bâu lệ
Chàng nói muôn câu chữ chói nàng
Bện cánh tình buồn vào cạnh bến
Tàu mang nỗi khổ vấn màu tang
20/05/2017
Hà Mạnh Đào
( Bài XUỚNG).
&%&%&%
LÔ VỀ .

Sáng dậy chèo lên một dốc ngang
Sàng qua vấp phải vịn tay quàng
Bên lề núi trọc còn ăn táng
Ở giữa hang trùm nước réo vang
Láng đọng bao ngày nay thật dáng
Màng the những tháng ở trong nàng
Cành trao mát đượm ươm mầm cánh
Đặng bởi duyên thầm điệp khúc trăng .
Sáng …21.5.2017
Bap Lục.
( Bài góp vui ).