Đồng tiền kiếm ra ko dễ

Đồng tiền kiếm ra ko dễ, gặp mấy người bom hàng mình cũng bức xúc lắm nhưng cách cư xử giữa người và người thế này mà chủ shop cũng up lên FB được thì cũng đáng sợ quá, xem comment hùa theo của cả một cộng đồng còn thấy sức mạnh đồng tiền còn đáng sợ hơn…