Dù không ai bầu

Dù không ai bầu, cũng nên đuổi cổ loại ngu này cho đỡ rối mắt!
Theo báo Thanh Niên, ĐB Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn- ảnh) nhấn mạnh từ thời kỳ phong kiến đến nay, trong các bộ luật của nhà nước, tội “bất trung”, tội “đại nghịch” luôn luôn được xem là tội nặng nhất cần trừng trị. “Mà hiện nay, trong bộ luật của chúng ta gọi là các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Đối với những tội này, không thể lấy bất kỳ lý do nào, kể cả lý do về hoạt động nghề nghiệp để cho rằng phải bảo vệ”, ĐB Thủy nói.
Tôi không biết bà này có đi học không mà nhầm lẫn lung tung, từ “an ninh quốc gia” thành tội “bất trung”, tội “đại nghịch” trong thời phong kiến.
(Muốn biết an ninh quốc gia và bất trung đại nghịch thời phong kiến là gì, bà Thủy có thể tham khảo tạm google (nếu bà biết google là gì!).
Và vì vậy, tôi đề nghị đuổi cổ loại ngu này về nhà cho đỡ rối mắt!