em nói lại 1 lần nữa cho khách iu mua xoài em lần đầu hiểu và biết hơn xoài của em

em nói lại 1 lần nữa cho khách iu mua xoài em lần đầu hiểu và biết hơn xoài của em,nói chung khách em mua quen hàng năm rồi thì k nói chơ khách lần đầu mua thì em quá quen với việc khách nói là xoài răng nhỏ,răng xanh lè ri rồi nên em chỉ cười và giải thích : xoài nhà em k thuốc thang chi,nằm trên rừng trên rẫy,k ai thèm chăm lấy mô mà to,hái xoài còn phải thuê ng hái chơ k ai hái nữa.Đều khách iu yên tâm,cứ cắt ra trái xanh nhất,nhỏ nhất ăn thử nhé,dở em trả lại tiền,không có chi hết á,mà em quá quen với vấn đề ni rồi,năm ngoái em còn bị nói dữ dội hơn thi 🙂 ,năm ni mất mùa trái to hơn đọ,em chỉ biết cười trừ,xong rồi chờ khách ăn xong rồi nhắn tin khen thôi ,nhìu bạn rứa rồi 😛 mọi người cứ yên tâm ăn nhé,xoài nhà em nhỏ mà có vỏ nơi a <3