EMPIRES

EMPIRES
My grandmother prophesied the end
Of your empires, O fools!
She was ironing. The radio was on.
The earth trembled beneath our feet.
One of your heroes was giving a speech.
“Monster,” she called him.
There were cheers and gun salutes for the monster.
“I could kill him with my bare hands,”
She announced to me.
There was no need to. They were all
Going to the devil any day now
“Don’t go blabbering about this to anyone.”
She warned me.
And pulled my ear to make sure I understood.
Charles Simic
Đế Quốc [Đỏ]
Bà tôi tiên đoán ngày tàn của đế quốc [VC].
Ôi, lũ khùng, điên, vô lại, bất nhân…
Bà đang ủi đồ. Đài phát thanh thì đang ra rả, “Nối Vòng Tay Nhớn”.
Mặt đất rung chuyển dưới chân chúng tôi.
Một trong những anh hùng, Sáu Dân, đang diễn thuyết.
“Tên Quỉ Đỏ,” bà tôi la lên.
Có những tiếng vỗ tay, tiếng súng hoan hô chào mừng Sáu Dân.
“Ta có thể giết nó, bằng đôi tay trần của ta”.
Bà tôi tuyên bố với thằng cháu của bà.
Bà ui, đâu cần làm dzậy.
Tất cả bọn chúng thành Quỉ thành Ma thành Bọ liền tức thì mà Bà.
“Đừng có mà rỉ tai cho bất cứ ai nghe Tin Mừng đó!”
Bà tui cảnh cáo.
Và kéo tai tôi đến đỏ ửng, để tin chắc thằng cháu của bà đã hiểu.
War
The trembling finger of a woman
Goes down the list of casualties
On the evening of the first snow.
The house is cold and the list is long.
All our names are included.
Charles Simic
Chiến Tranh
Ngón tay run rẩy của người đàn bà
Chạy dọc theo, không phải
danh sách chiến lợi phẩm,
mà là những mất mát, tổn hại.
Vào một buổi chiều đầu tuyết.
Căn nhà thì lạnh, và danh sách thì dài.
Tên của tất cả chúng ta thì đều có trong đó.
Bà mẹ này bảnh hơn bà mẹ huyền thoại Mít của TCS, bảnh hơn Bà Mẹ Gio Linh của PD,
ở cái câu:
Tên của chúng ta đều có ở trong đó.
Không 1 tên Mít nào viết nổi câu thơ trên
NQT
See Translation