For my mom <3 Tháng lương đầu đời thì con đã nhận từ lâu lắm rồi nhưng đây là tháng lương con được nhận theo đúng nghĩa nhất

For my mom <3 Tháng lương đầu đời thì con đã nhận từ lâu lắm rồi nhưng đây là tháng lương con được nhận theo đúng nghĩa nhất. Cảm ơn Mẹ - người phụ nữ của con, cảm ơn Mẹ suốt 20 năm qua đã lo lắng, che chở và bảo bọc con từ những cái nhỏ bé nhất. Ngày hôm nay con vẫn chưa độc lập hẳn để lo cho bản thân được đầy đủ nhưng không sao, đỡ bớt 1 phần nhỏ là được rồi Mẹ hĩ =)))). Mong là Mẹ vui vì món quà này