Hà Nội sáng sớm tinh khôi

Hà Nội sáng sớm tinh khôi
Bạn cá ngồi chờ xe đạp sửa
Ôm sách Lịch sử học là gì
đầy sân lá vàng rụng
đất này xưa thuộc về ai
lịch sử của ai
nếu chúng ta chỉ học vẹt ngày này năm kia qua những trang sách một chiều và không biết chuyện cá nhân, những kết nối gia đình, dòng họ, làng xã, cộng đồng… thì chúng ta chưa học và tôn trọng lịch sử.
A must read book, dịch bởi Nguyễn Quốc Vương – cuốn sách do Đại học Hoa Sen xuất bản (bây giờ ban xuất bản này đã có dấu chấm hết).
See Translation