HÈ RỒI

HÈ RỒI !!!
Tôi khuyên các bạn Hè này nên đi học 2 thứ: Chỉ 2 thứ quan trọng nhất:
1) BƠI !
Không thể tin là các anh các chị lại không biết bơi, con cái cũng ko biết bơi…
Một đất nước với 3.270 km đường biển, và trên đất liền thì có tổng số 96.981 các loại ao hồ – chưa kể 180.657 loại nắp cống…
>> Ấy vậy mà không học bơi, lại cho đi học tiếng Anh ! Ngã mẹ xuống hồ thì dùng tiếng anh để kêu cứu chắc???
2) ĐÀN !
> Hãy cho tôi biết bạn nghe nhạc gì? Tôi sẽ cho bạn biết bạn là người thế nào!
Cái xã hội này có quá nhiều thứ đau đầu và mệt mỏi… chỉ có 1 thứ tốt nhất có thể giúp con cái anh chị và bản thân anh chị thoát khỏi mớ hỗn loạn đó, cứu giúp tâm hồn anh chị… đó chính là ÂM NHẠC .
Và nên học Guitar, nếu không đến một lúc con cái anh chị cũng sẽ không phân biệt được giữa nhạc của Sơn Tùng và nhạc của Trịnh Công Sơn…

>> Tóm lại, muốn học đàn thì qua www.hocdan.vn
Chỉ 3 tháng sẽ đệm hát ầm ầm (đang có lớp hè tuyển sinh) liên hệ 0989.681997
Còn học bơi thì cũng qua www.hocdan.vn > tôi chỉ chỗ học bơi cho.