Hội “nhậu” bình dân với “Tây” để luyện nói tiếng Anh: Chiều 3/4/2017 tiệc nhẹ bình dân với những người bạn ngoại quốc

Hội “nhậu” bình dân với “Tây” để luyện nói tiếng Anh: Chiều 3/4/2017 tiệc nhẹ bình dân với những người bạn ngoại quốc, mọi người “góp gạo” tham gia cho thêm phần xôm tụ, cũng là một cơ hội giao tiếp tiếng Anh đời thực và tìm hiểu thêm văn hóa. Về sau nếu duy trì được nhóm lâu dài với cùng hoạt động kiểu này thì càng hay.
Thời gian: 5h chiều đến 7h30 tối. Sau đó Karaoke đến 8h30.
Địa điểm xuất phát: Quán Buffalo gần cầu Nhật Lệ Đồng Hới Quảng Bình.
Quán: Thảo luận sau (Bình dân, tiện đường, phương án 1: quán lẫu thịt nướng Hồ công viên chợ Ga)
See Translation