Hôm nay mới phát hiện ra ở Đài Loan cũng có loa phường

Hôm nay mới phát hiện ra ở Đài Loan cũng có loa phường. Đang đứng chờ đèn đỏ thì đột nhiên ở đâu có tiếng loa phóng thanh, có vẻ thông báo cái gì đó, ngó trước nhìn sau không thấy gì, ngửa cổ lên thì nguyên hai cái loa trên đầu đang thông báo.
Hỏi người bạn mới biết loa thông báo chút nữa sẽ có diễn tập quân sự trong 30 phút, toàn thành phố không ai được ra ngoài đường. Đúng 1:30 còi báo động hú vang thật.
Mình ở đây 6 tháng mới nghe loa phường thông báo lần đầu, và thông báo chuyện rất hệ trọng. Chưa thấy phát bài hát hay thông báo nộp lệ phí gì bao giờ.