Khổ thế đấy

Khổ thế đấy, chụp hơn chục cái ảnh mới chọn đc cái tươi tươi tí đấy á. Buổi sáng đến trường của 2 chú cháu (cùng lớp) Bách & Lợi e Lợi còn nể nang ô Lực cố nhệch miệng cười, e Bách thì mở đc mắt nhìn bố là cố lám rồi đấy. Chưa tỉnh ngủ các cụ á.