Lại phải đi

Lại phải đi, ngày trước thì hứng thú lắm. Giờ chỉ cầm cái máy cho vào ba lô thôi cũng thấy nặng, cũng ngại.
Anh bạn bảo “cậu sướng thật, xung quanh toàn đàn bà đẹp, ngồi cafe cũng có chị đẹp, đi làm kiếm tiền cũng toàn chị đẹp”.
Ai biết là mình đang vắt sức? lắm hôm chụp xong về đến nhà, vứt cái ba lô, vật ra đi văng ko biết trời đất gì nữa, già cmnr.
Mỗi ngày mỗi khác, còn đứng được thì còn đi, đi vì tiền và vì niềm vui của các mẹ.
Xin các mẹ 1 like để lại đi…