Làm gì để thương hiệu của công ty/tổ chức của bạn sống

Làm gì để thương hiệu của công ty/tổ chức của bạn sống
…. động ?
Bạn đau đầu nhức óc tìm ra một cái tên, tìm ra một triết lý kinh doanh, hình ảnh và ý nghĩ về sản phẩm và dịch vụ của mình nhưng làm thế nào để người ta hiểu đúng về nó ?
MEDIA :Làm thế nào để báo giới hiểu đúng và đánh giá đúng về công ty/tổ chức/con người bạn ?
EVENT : Tổ chức sự kiện như thế nào để tương xứng với định vị thương hiệu, nhu cầu của khách hàng, chiến lược phát triển kinh doanh ? Liệu có tiền nh…
Đọc tiếp