Macron trẻ tuổi bắt thang leo thẳng đến dinh TT Pháp

Macron trẻ tuổi bắt thang leo thẳng đến dinh TT Pháp. Bỏ qua mọi lối mòn,mọi thứ tự, đường lối cực tả hay cực hữu. Quyết liệt nắm lấy cơ hội,và thành công được một phần ba chặng đường. Nếu thuận lợi, ông ta sẽ có được một thủ tướng điều hành cùng chí hướng. Nghĩa là giành được ủng hộ đa số trong QH sắp tới đây. Vậy là hoàn thành 5/5 chặng đường. Phần tiếp theo là các nổ lực cải tổ, thay đổi, đặt nền tảng mới cho nước Pháp… Cuối cùng là thời gian vài năm để đánh giá mọi thành quả CT trong sự nghiệp của hiện tượng Macron. Ít ra giới truyền thông thế giới có được luồng gió mới để hướng về châu âu theo cách tích cực. Người ta sợ nghe tin những vụ đánh bom khủng bố .Hoặc thêm một Franxit nữa thì châu Âu tan tành…