Marketing thời Digital 4

Marketing thời Digital 4.0 có gì khác?!
Cộng nghệ điện toán đám mây, tiền tệ số, big data sẽ thay đổi mọi thứ từ cách CEO tư duy đến xây dựng kế hoạch hành động mang tính chiến lược từ việc thấu hiểu khách hàng.
Khách hàng chỉ muốn hợp tác với những công ty chia sẻ giá trị với họ – Thời hội nhập cũng chính là cơ hội ngàn vàng để bạn chứng minh giá trị của mình trong mắt họ.
Chia sẽ clip ngắn này hữu ích cho bạn để làm marketing tốt.