Mấy bạn mấy bạn

Mấy bạn mấy bạn, mấy bạn mà hay chế ảnh cắt ghép rùng rợn cảm xúc vl để lờ đi việc tranh luận về nội dung và thông tin đó, rùi mấy bạn mà vì câu lai bán hàng nên không có chừa thủ đoạn đơm đặt vu vạ hay bợ chít số đông nào miễn là đông lai đông người follow đó, rùi cả mấy bạn mà tối ngày trưng hình phật và đi làm từ thiện nhưng lại cầu cho cả nhà cả họ người ta chết đi vì hổng có nói đúng ý mình đó….
Đây là bài viết yêu thương tặng riêng mấy bạn <3 Em cảm ơn BS Phạm Ngọc Thắng ạ. Xông lên anh ơi!